images
images

नेपाल टेलिकमको बक्यौता भुक्तानी गर्दा जरिवाना छुट

images

काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले महसुल भुक्तानी तथा जरिवाना छुट गर्ने भएको छ । टेलिकमका विभिन्न सेवाहरू (पीएसटीएन, जीसीएम मोबाइल, सीडीएमए मोबाइल, एडीएसएल, एफटीटीएच, लिजलाइन) प्रयोग गरे बापत कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता समयमै भुक्तानी गर्न सबै ग्राहकहरूलाई कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।

 

साथै, पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूलाई जरिवाना छुट प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको बक्यौता भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना छुट र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बक्यौता भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।

 

ग्राहकहले नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा गई चैतमसान्तसम्म भुक्तानी गरी अवसरको सदुपयोग गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । पुरानो बाँकी बक्यौता भुक्तानी नगर्ने ग्राहकहरूको नामावली पत्रिकामा प्रकाशन तथा कम्पनीको वेसाइटमा राखी कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कम्पनीले बताएको छ ।

images